WebSMS

Preklad: Martin (Team DroiD) mato.jurik1@gmail.com

WebSMS umožnuje posielať bezplatné a veľmi lacné SMS cez webové služby. Podporuje mnoho poskytovateľov, ktorých rozhranie si môžete stiahnuť cez Android Market.

Potrebujete aspoň jedno WebSMS rozhranie (connector / rozšírenie) z Android Marketu, ktorým prepojíte túto aplikáciu na Webové služby poskytovateľa.
Cena SMS je závisia od poskytovateľa služby prepojeného pomocou rozhrania.
"SMS" rozhranie dodávané s aplikáciou odosiela správy prostredníctvom štandardnej metódy GSM a súúčtované podľa platného cennníka Vášho operátora.

Táto aplikácia je open source softvér vybudovaný vo voľnom čase.

 

 

Aplikácia WebSMS je od verzie 4.2.4 dostupná už aj v slovenčine priamo na Google Play.

 

Viac informácií najdete na Google Play

 

Webstránka aplikácie WebSMS code.google.com