DGT Compass

Preklad: Loránt (DroiD)

Nádherný kompas s nastaviteľnými komponentami. Môžete meniť všetky komponenty kompasu, ako napr. pozadie, fazetu, pozadie ukazovateľa, ukazovateľ, sklíčko. Všetko je veľmi prehľadne a esteticky spracované.

 

 

Aplikácia DGT Compass je od verzie 2.3.1fix dostupná aj v Slovenčine priamo na Google Play.

 

Viac informácií nájdete na Google Play

 

Web vývojára dgtale.ch