GO Launcher EX

Preklad: Loránt (DroiD) a Martin (Team DroiD)

GO Launcher EX je extra verzia GO Launchera, jedna z nejpopulárnejších aplikácií pre náhradu užívateľského prostredia na Android Markete. Ponúka krásne motívy, rýchle prepínanie mezi obrazovkami a Ďalšie užitočné funkcie.
- Moderné a dych berúce prechody obrazovkami (Menu-Predvoľby-Nastavenia efektov-Animácia plôch-Náhodné efekty)
- Podpora motívov (vyhľadajte "go launcher ex theme" na Android Markete pre stiahnutie nových motívov)
- Plynulé a rýchle posúvanie medzi obrazovkami (nastavte si vlastnú rýchlosť v Nastaveniach zobrazenia)
- Rýchla ponuka (dlhým stlačením ikony na obrazovke)
- Zložky, rôzne nastavenia zoradenia aplikácií, naposledy spustené aplikácie a správca úloh v ponuke aplikácií (dlhým stlačením ikony pre jej úpravu)
- Podpora Giest (pre obrazovky rovnako ako pre ikony dokov)
- Podpora rolovacích widgetov a možnosť meniť ich veľkosť (zadarmo)

 

Tipy:
- Pokiaľ máte problém s rýchlosťou posúvania domácej obrazovky, skúste zmeniť hodnotu rýchlosti posúvania v nastavenich zobrazenia. (Menu-Predvoľby-Nastavenia zobrazenia-Rýchlosť posúvania)
- Dlhým stlačením ikony v ponuke aplikácií môžete zmeniť jej polohu, odištalovať aplikáciu, či vytvárať zložky.
- Gesto dvoma prstami na obrazovke Vám umožní vidieť náhľady plôch a ich editáciu, ako je zmena pozície, pridanie novej, odstránenie, či nastavenie hlavnej obrazovky.

 

 

Aplikácia GO Launcher EX je úplne preložená. Slovenský preklad získate nainštalovaním jazykového balíčka GO LauncherEX Slovak langpack ktorý si môžete stiahnuť v obchode Google Play.

 

Viac informácií nájdete na Google Play

 

Web vývojára golauncher.goforandroid.com