TalkToMe

Preklad: luboz  luboz@pobox.sk

TalkToMe je program ktorý slúži na hlasové oznamovanie rôznych udalosti (ako napr. prichádzajúci hovor, nová SMS, nový e-mail a pod.) pomocou TTS. Výhodou je, že aplikácia podporuje aj oznamovanie e-mailov na HTC sense ROM-kach.

 

 

Aplikácia TalkToMe je od verzie 2.6.3 dostupná už aj v slovenčine priamo na Google Play.

 

Viac informácií nájdete na Google Play

 

Web vývojára twitter.com