Minimalistic Text

Preklad: Loránt (DroiD)

Minimalistic Text: zostavte si svoj vlastný textový widget
Minimalistic Text je widget ktorý zobrazuje informácie minimalistickým spôsobom.
Môže byť nastavený na zobrazovanie času, dátumu, batérie a informácií o počasí. Rozmiestnenie widgetu je vysoko prispôsobiteľné prostredníctvom editora.

 

Minimalistic Text bol do veľkej miery inšpirovaný aplikáciami BattStat a Clockr, ale pridáva extrémnu flexibilitu.

 

 

Aplikácia Minimalistic Text je od verzie 2.6.0 dostupná aj v Slovenčine priamo na Android Markete.

 

Viac informácií nájdete na Android Markete market.android.com

 

Web vývojára wiki.devmil.de