Titanium Backup ★ root v5.5.1.1

Titanium Backup ★ root v5.5.1.1

27.08.2012

Vyšla aktualizovaná verzia aplikácie Titanium Backup ★ root v5.5.1.1 vrátane aktualizovaného prekladu na Google Play. Aktualizácia aplikácie Vám prináša tieto zmeny a novinky:

- Opravené zobrazenie falošného upozornenia "o nedostatku voľného úložného priestoru" počas naplánovanej práce widgetu. To sa väčšinou stávalo po aktualizácii aplikácie TB, pretože SuperSU opätovne prideľuje oprávnenie aplikáciám (v predvolenom nastavení) po ich aktualizácii.

- Opravené vynútené ukončenie aplikácie TB pri zálohovaní cez Wi-Fi siete ak ani jedna z nich nemala definované SSID.

- Aktualizované preklady.

 

Viac sa o aplikácii dozviete na stránke aplikácie Titanium Backup.

 

Aplikácia bola testovaná na AVD Manažéri  od spoločnosti Google.