MoboPlayer v1.3.240 SK-CZ

MoboPlayer v1.3.240 SK-CZ

19.09.2012

Na Google Play vyšla nová verzia aplikácie MoboPlayer v1.3.240. Ponúkame Vám na stiahnutie aktuálnu verziu aplikácie vrátane aktualizovaného prekladu na stránke aplikácie MoboPlayer. Slovenský preklad sa zobrazí aj pre užívateľov s českým prostredím telefónu. Aktualizácia aplikácie Vám prináša tieto zmeny a novinky:

- Opravené: vynútené ukončenie pri zobrazení plávajúceho okna na niektorých zariadeniach

- Upravené: nové rozhranie odporúčaného užívateľského prostredia

- Upravené: odstránená manuálna aktualizácia súborov, budú sa aktualizovať automaticky na pozadí

- Upravené: vynechanie video súborov, ktoré nie je možné načítať a video súborov menších ako 1MB

- Upravené: vynechaný "rýchly sken" prázdneho priečinka médií

- Pridané: možnosť užívateľa použiť sprievodcu

- Pridané: tlačidlo odblokovania prostredia prehrávača

- Pridané: automatické skrytie nástrojovej lišty plávajúceho okna

 

Aplikácia bola testovaná na AVD Manažéri  od spoločnosti Google.