Titanium Backup ★ root v4.8.1

Titanium Backup ★ root v4.8.1

Vyšla aktualizovaná verzia aplikácie Titanium Backup ★ root v4.8.1 vrátane aktualizovaného prekladu na Android Markete. Táto verzia Vám prináša tieto novinky:

- [PRO] vie automaticky synchronizovať adresár zálohy s Dropboxom po plánovanom ukončení úlohy. Je to robené tak, že Titanium Backup nikdy nebeží na pozadí, iba počas plánovanej úlohy/synchronizácie. Nastavenia napájania a pripojenia si môže určiť užívateľ.

- Pridané "PRISTUP K STAVU SIETE" oprávnenie (pre zisťovanie stavu pripojenia).

- Vylepšený presun systémových dát: oveľa masívnejší a podporuje DB.

- Oprava chýb.

- Veľká aktualizácia prekladov: Švédskeho, Dánskeho a Španielskeho.

 

Aplikácia bola testovaná na Samsung Galaxy S II s oficiálnym Android OS.