Pripravuje sa GO Launcher EX Slovenský jazykový balíček

Pripravuje sa GO Launcher EX Slovenský jazykový balíček

13.07.2012

Ahojte. Pripravuje sa aktualizácia aplikácie GO Launcher EX Slovenský jazykový balíček. Aktualizácia aplikácie by mala priniesť tieto nové voľby a nastavenia:

- Presunutím obrazovky zmeníte jej pozíciu alebo ju odstránite.

- Žiadne gesto, prosím kliknite na "+" pre jeho pridanie.

- Vlastné gesto

- Nové gesto

- Prosím nakreslite vzor do políčka

- Prosím prekreslite vzor v políčku:

- Zobraziť panel akcií

- Režim zobrazenia

- Skryť obrázky

- Skryť albumy

- a mnoho ďalších :)

 

Aplikáciu GO Launcher EX Slovenský jazykový balíček si môžete stiahnuť vždy vrátane aktualizovaného prekladu na Google Play.

 

 

Diskusná téma: Pripravuje sa GO Launcher EX Slovenský jazykový balíček

Preklad GO Launcher

m2001 | 11.02.2014

Stretol som sa s problémom prekladu do Slovenčiny v prípade, keď telefón nemá tento jazyk. Samotný program preberá nastavenie zo systému a nie je možné vybrať si jazyk aplikácie. To ma prinútilo vyrobiť si vlastnú verziu programu, ktorá je výlučne slovenská.

Pridať nový príspevok